ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โทร.053-031132

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
IIT

EIT

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/09/2559
วันนี้
126
เมื่อวานนี้
139
เดือนนี้
279
เดือนที่แล้ว
2,342
ปีนี้
22,532
ปีที่แล้ว
25,032
ทั้งหมด
99,404
ไอพี ของคุณ
44.201.95.84

E-sevices

-:- การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก 
-:- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2565 (สขร.) 
-:- รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ในช่วงสถานการ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 
-:- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2565 (สขร.) 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายใหม่) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 
-:- กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และเงินเพื่อการอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเด 
-:- กำหนดการออกให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 
-:- Burn Check ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการเชื้อเพลิง “เช็คก่อนเผา เราต้องช่วยกัน” 
-:- ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 มอบถุงยังชีพให้กับสมาชิกกองทุนที่รับเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19
พ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับพื้นที่ หมู่ที่ 6
การทำเหรียญโปรยทาน
ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับพื้นที่ หมู่ที่ 2,7
ล้างถนน
ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับพื้นที่ หมู่ที่ 9ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ผาสิงห์เหลียว

ลูกประคบสมุนไพร
ผ้าทอ ล้านนา
ดอกไม้จันทร์ กลุ่มผู้สูงอายุบ้านช่างเคิ่ง

สำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์สถิติอุบัติเหตุร้องเรียนการทุจริตชำระภาษีออนไลน์จองคิวออนไลน์คุ้มครองเด็กระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐกรมบัญชีกลางictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่กรมการปกครองปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐE-Learning