ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
IIT

EIT

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/09/2559
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
72
เดือนนี้
410
เดือนที่แล้ว
2,330
ปีนี้
13,556
ปีที่แล้ว
19,350
ทั้งหมด
65,396
ไอพี ของคุณ
3.81.26.35

E-sevices

-:- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัด ประจำเดือน (สขร.01)ประจำเดือนกรกฏาคม 2564 
-:- ประกาศการเปิดเผยสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของประจำเดือนกรกฏาคม 2564 
-:- ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล 
-:- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัด ประจำเดือน (สขร.01)ประจำเดือนมิถุนายน 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์ยื่นข้อเสนอราคางานก่อสร้างเทศบาลตำบลบ้านตาล 
-:- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัด ประจำเดือน (สขร.01))ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์จัดจ้างงานก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กในวัดลัฏฐิวันโดยวิธี E-bidding 
-:- ประกาศเอกสารเพ่ิมเติมโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในวัดลัฏฐิวัน 
-:- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัด ประจำเดือน (สขร.01)ประจำเดือนเมษายน 2564 
-:- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 แจกถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านตาล
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านตาล
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านตาล
ปิดศูนย์ทำความสะอาด
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย วาตภัย (พายุฤดูร้อน)
กิจกรรม โครงการวันวิชาการเปิดบ้านปฐมวัยข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัด ประจำเดือน (สขร.01)ประจำเดือนกรกฏาคม 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์ยื่นข้อเสนองานก่อสร้าง 
-:- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัด ประจำเดือน (สขร.01)ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างโครงการก่อสร้า่งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดลัฏฐิวัน  
-:- ประกาศงานจัดซื้อจัดงานโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กในวัดลัฏฐิวันเพิ่่มเติม 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมกราคม 2564 
-:- ประกาศงานก่อสร้างประกวดราคาจ้่างปรับปรุงถนนแบบโอเวอรฺ์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกบ้านตาลใต้ 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 63 - ธันวาคม 63(ไตรมาสที่ 1) 
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.

ผาสิงห์เหลียว

ลูกประคบสมุนไพร
ผ้าทอ ล้านนา
ดอกไม้จันทร์ กลุ่มผู้สูงอายุบ้านช่างเคิ่ง

สำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์สถิติอุบัติเหตุร้องเรียนการทุจริตชำระภาษีออนไลน์จองคิวออนไลน์คุ้มครองเด็กระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐกรมบัญชีกลางictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่กรมการปกครองปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐE-Learning