ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
IIT

EIT

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/09/2559
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
2,155
เดือนที่แล้ว
2,475
ปีนี้
22,557
ปีที่แล้ว
19,350
ทั้งหมด
74,397
ไอพี ของคุณ
34.207.247.69

E-sevices

-:- วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านตาล ประจำเดือนตุลาคม 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์ยื่นข้อเสนองานจ้างเหมาจัดเก็บขยะเทศบาลตำบลบ้านตาล 
-:- วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านตาล ประจำเดือนกันยายน 2564 
-:- วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านตาล ประจำเดือนกันยายน 2564 
-:- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี 
-:- ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างโครงการถนนเสริมผิวแบบโอเวอร์เลย์บ้านใหม่พัฒนา ม.10 
-:- ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างถนนโอเวอร์เลยแอสฟัทส์ติกสายบ้านแม่ยุย ช่วงที่ 1 
-:- ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างถนนลาดยาโอเวอร์แบบแอสฟัลท์ติกสายบ้านแม่ยุย ช่วง ที่ 2 
-:- ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างโครงการถนนผิวโอเวอร์เลยแบบแอสฟัทส์ติกบ้านตาลใต้ หมู่ที่ 3 
-:- เชิญชวน !! ประชาชนชาวบ้านตาล เข้ารับ การฉีดวัคซีนโควิด 19 เทศบาลตำบลบ้านตาล ร่วมกับ คปสอ.ฮอด จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนเชิงรุก ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เทศบาลตำบลบ้านตาล ร่วมกับ คปสอ.ฮอด จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนเชิงรุก ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้มอบประกาศนียบัตรและผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน
รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย
เทศบาลตำบลบ้านตาลออกดำเนินการพ่นหมอกควันข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัด ประจำเดือน (สขร.01)ประจำเดือนกรกฏาคม 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์ยื่นข้อเสนองานก่อสร้าง 
-:- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัด ประจำเดือน (สขร.01)ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างโครงการก่อสร้า่งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดลัฏฐิวัน  
-:- ประกาศงานจัดซื้อจัดงานโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กในวัดลัฏฐิวันเพิ่่มเติม 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมกราคม 2564 
-:- ประกาศงานก่อสร้างประกวดราคาจ้่างปรับปรุงถนนแบบโอเวอรฺ์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกบ้านตาลใต้ 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 63 - ธันวาคม 63(ไตรมาสที่ 1) 
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.

ผาสิงห์เหลียว

ลูกประคบสมุนไพร
ผ้าทอ ล้านนา
ดอกไม้จันทร์ กลุ่มผู้สูงอายุบ้านช่างเคิ่ง

สำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์สถิติอุบัติเหตุร้องเรียนการทุจริตชำระภาษีออนไลน์จองคิวออนไลน์คุ้มครองเด็กระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐกรมบัญชีกลางictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่กรมการปกครองปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐE-Learning