ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โทร.053-031132

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
IIT

EIT

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/09/2559
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
0
เดือนนี้
1,952
เดือนที่แล้ว
2,547
ปีนี้
14,023
ปีที่แล้ว
25,032
ทั้งหมด
90,895
ไอพี ของคุณ
18.232.177.219

E-sevices

-:- ประสัมพันธ์การรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด กรณีรับเงินผ่าน ธนาคาร ธกส. 
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
-:- ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านตาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 
-:- ประมวลจริยธรรมผู้บริหารฯ สมาชิกสภาท้องถิ่น 
-:- รายงานผลการจัดซื้้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนเมษายน 2565 
-:- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 
-:- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 
-:- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน (เดิอน ตุลาค 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มอบใบประกาศนียบัตรแก่ รพ.สต.บ้านตาลกลาง
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคไวรัสโคโรน่า 19 (Covid 19)
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
ซ่อมไฟกิ่ง
มอบกระเบื้้องมุงหลังคาให้แก่ผู้ประสบวาตภัย
ล้างท่อระบายน้ำข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ผาสิงห์เหลียว

ลูกประคบสมุนไพร
ผ้าทอ ล้านนา
ดอกไม้จันทร์ กลุ่มผู้สูงอายุบ้านช่างเคิ่ง

สำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์สถิติอุบัติเหตุร้องเรียนการทุจริตชำระภาษีออนไลน์จองคิวออนไลน์คุ้มครองเด็กระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐกรมบัญชีกลางictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่กรมการปกครองปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐE-Learning