ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
IIT

EIT

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/09/2559
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
1,454
เดือนที่แล้ว
2,356
ปีนี้
16,956
ปีที่แล้ว
19,350
ทั้งหมด
68,796
ไอพี ของคุณ
44.197.197.23

E-sevices

-:- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี 
-:- เชิญชวน !! ประชาชนชาวบ้านตาล เข้ารับ การฉีดวัคซีนโควิด 19 
-:- ข่าวปลอม !!! เรื่องการรายงานตัวเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่ม 
-:- บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
-:- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัด ประจำเดือน (สขร.01)ประจำเดือนกรกฏาคม 2564 
-:- ประกาศการเปิดเผยสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของประจำเดือนกรกฏาคม 2564 
-:- ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล 
-:- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัด ประจำเดือน (สขร.01)ประจำเดือนมิถุนายน 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์ยื่นข้อเสนอราคางานก่อสร้างเทศบาลตำบลบ้านตาล รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย
เทศบาลตำบลบ้านตาลออกดำเนินการพ่นหมอกควัน
ประชุมปรึกษาหารือหาแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19
จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านตาล
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัด ประจำเดือน (สขร.01)ประจำเดือนกรกฏาคม 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์ยื่นข้อเสนองานก่อสร้าง 
-:- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัด ประจำเดือน (สขร.01)ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างโครงการก่อสร้า่งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดลัฏฐิวัน  
-:- ประกาศงานจัดซื้อจัดงานโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กในวัดลัฏฐิวันเพิ่่มเติม 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมกราคม 2564 
-:- ประกาศงานก่อสร้างประกวดราคาจ้่างปรับปรุงถนนแบบโอเวอรฺ์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกบ้านตาลใต้ 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 63 - ธันวาคม 63(ไตรมาสที่ 1) 
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.

ผาสิงห์เหลียว

ลูกประคบสมุนไพร
ผ้าทอ ล้านนา
ดอกไม้จันทร์ กลุ่มผู้สูงอายุบ้านช่างเคิ่ง

สำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์สถิติอุบัติเหตุร้องเรียนการทุจริตชำระภาษีออนไลน์จองคิวออนไลน์คุ้มครองเด็กระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐกรมบัญชีกลางictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่กรมการปกครองปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐE-Learning