ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ITA

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทยและกายภาพ (รพสต.) หมู่ที่ 3 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ 
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนเมษายน 2563 
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทยและกายภาพ (รพสต.) โดยวิธีประกาศเชิญชวน( E - bidding ) 
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมีนาคม 2563 
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมกราคม 2563 
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซี.ซี. ขับ 

มอบใบประกาศเกียรติคุณโครงสถานประกอบการร่วมใจให้โอกาสผู้เสพยาเสพติดฯ

            ประมวลภาพถ่ายโครงการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One) ในสถานประกอบกิจการ และพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ (มยส.) มอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการสถานประกอบการร่วมใจให้โอกาสผู้เสพยาเสพติดฯ และมอบโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ    โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่