ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โทร.053-031132

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
IIT

EIT

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/09/2559
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
85
เดือนนี้
912
เดือนที่แล้ว
2,726
ปีนี้
18,197
ปีที่แล้ว
25,032
ทั้งหมด
95,069
ไอพี ของคุณ
3.238.225.8

E-sevices

-:- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2565 (สขร.) 
-:- รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ในช่วงสถานการ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายใหม่) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 
-:- กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และเงินเพื่อการอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเด 
-:- กำหนดการออกให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 
-:- Burn Check ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการเชื้อเพลิง “เช็คก่อนเผา เราต้องช่วยกัน” 
-:- ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 
-:- โครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3“ 
-:- ประสัมพันธ์การรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด กรณีรับเงินผ่าน ธนาคาร ธกส. ผลการประกวดแข่งลาบปลา งานเทศกาลลำไยและของดีอำเภอฮอด
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดด้านอารมณ์
เทศกาลลำไย OTOP ของดีอำเภอฮอด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565
โครงการฝึกทักษะด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (ไม้เท้าขาว)ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2565 (สขร.) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 
-:- ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างถนนเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านตาลใต้,บ้านช่างเคิ่ง,บ้านตาลกลาง ตำบล 
-:- รายงานผลการจัดซื้้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ผาสิงห์เหลียว

ลูกประคบสมุนไพร
ผ้าทอ ล้านนา
ดอกไม้จันทร์ กลุ่มผู้สูงอายุบ้านช่างเคิ่ง

สำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์สถิติอุบัติเหตุร้องเรียนการทุจริตชำระภาษีออนไลน์จองคิวออนไลน์คุ้มครองเด็กระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐกรมบัญชีกลางictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่กรมการปกครองปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐE-Learning