ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทยและกายภาพ (รพสต.) หมู่ที่ 3 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ 
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนเมษายน 2563 
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทยและกายภาพ (รพสต.) โดยวิธีประกาศเชิญชวน( E - bidding ) 
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมีนาคม 2563 
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมกราคม 2563 
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซี.ซี. ขับ 

การตั้งจุดคัดกรองไวรัสโควิด-19

เทศบาลตำบลบ้านตาล นำโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อปพร.ตำบลบ้านตาล รพ.สต.บ้านตาล และอสม.ตำบลบ้านตาล มีการตั้งจุดคัดกรองไวรัสโควิด-19 เริ่มตั้งแต่ วันที่13-20 เมษายน 2563 เวลา 04.00-22.00น. จำนวน 6 จุด ดังต่อไปนี้
1. หน้าโรงย้อมผ้าถนนสายผาสิงห์เหลียว
2. สามแยกบ้านตาลใต้
3. ทางเข้าบ้านป่าขาม
4. ทางเข้าบ้านแม่ยุย
5. บ้านทุ่งโป่ง ซอย2
6. ปากทางเข้าบ้านท่าหนองหลวง เพื่อคัดกรองมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจล เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่ ขอให้ประชาชนที่จะเข้า-ออกพื้นที่ตำบลบ้านตาลให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยพร้อมนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านตาลออกพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยพร้อมทั้งแนะนำร้านค้าและประชนชนในการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง

ทศบาลตำบลบ้านตาลลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

วันนี้ (10 เมษายน 2563) เทศบาลตำบลบ้านตาลลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณสถานที่สาธารณะและแหล่งชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19โดยเบื้องต้นได้ลงพื้นที่ฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณร้านค้า วัด รพ.สต. ในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาล เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในพื้นที่ดังกล่าว ระยะนี้ ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและดูแลตนเอง ให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19โดยควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน เพราะโรคนี้ติดต่อผ่านทางลมหายใจ สารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย ได้ ควรทานอาหารปรุงสุกใหม่ งดอาหารดิบและเนื้อสัตว์ป่า หมั่นล้างมือหรือเช็ดมือด้วยแอลกอฮอล์อยู่เสมอ ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอ จาม ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และมีมลภาวะเป็นพิษ ที่สำคัญอย่างยิ่ง งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด และไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก ถ้าไม่จำเป็นไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ฯลฯ ถ้ามีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์ทันที

กิจกรรมงานกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ปี2563

กิจกรรม งานกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ปี2563 วันที่15 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา นำโดย นายธเนศ โกฎคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาล สภาเทศบาลตำบลบ้านตาล และได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด และ สจ.สงบ กันทะแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติดในครั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลบ้านตาลต้องขอขอบคุณ วงดุริยางค์โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง รพ.สต.ตำบลบ้านตาลทั้ง 2 แห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน นักกีฬาทุกคน และผู้ร่วมงานทุกท่าน ซึ่งทำให้งานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับ