ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โทร.053-031132

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
IIT

EIT

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/09/2559
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
5,530
เดือนที่แล้ว
3,081
ปีนี้
11,804
ปีที่แล้ว
32,419
ทั้งหมด
121,095
ไอพี ของคุณ
3.226.122.122

ลำดับรายการวันที่
1แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ13 พ.ค. 2564
2มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ30 มิ.ย. 2562
3มาตรการให้ผู้ที่มีสวนได้เสียมีส่วนร่วม30 มิ.ย. 2562
4มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง30 มิ.ย. 2562
5มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต30 มิ.ย. 2562
6มาตรการป้องกันกการรับสิบบน30 มิ.ย. 2562
7มาตรการการป้องกันการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม30 มิ.ย. 2562
8มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ30 มิ.ย. 2562
9คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน30 มิ.ย. 2562
10แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต17 เม.ย. 2561

1