ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โทร.053-031132

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
IIT

EIT

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/09/2559
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
110
เดือนนี้
2,372
เดือนที่แล้ว
3,405
ปีนี้
30,225
ปีที่แล้ว
32,419
ทั้งหมด
139,516
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250

ลำดับรายการวันที่
1แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ7 ก.พ. 2566
2แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ13 พ.ค. 2564
3มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ30 มิ.ย. 2562
4มาตรการให้ผู้ที่มีสวนได้เสียมีส่วนร่วม30 มิ.ย. 2562
5มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง30 มิ.ย. 2562
6มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต30 มิ.ย. 2562
7มาตรการป้องกันกการรับสิบบน30 มิ.ย. 2562
8มาตรการการป้องกันการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม30 มิ.ย. 2562
9มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ30 มิ.ย. 2562
10คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน30 มิ.ย. 2562
11แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต17 เม.ย. 2561

1