ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โทร.053-031132

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
IIT

EIT

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/09/2559
วันนี้
52
เมื่อวานนี้
110
เดือนนี้
2,372
เดือนที่แล้ว
3,405
ปีนี้
30,225
ปีที่แล้ว
32,419
ทั้งหมด
139,516
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250

1
ประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

☔ช่วงนี้โรคไข้หวัดใหญ่กำลังระบาด สามารถติดต่อกันได้ง่าย ซึ่งหากร่างกายไม่แข็งแรงหรือมีภูมิต้านทานน้อย ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชิ้อได้....

????อาการไข้หวัดใหญ่????
1. มีไข้สูง ไอแห้ง เจ็บคอ
2. ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
3. เบื่ออาหาร
4. อ่อนเพลีย

????การป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ ????
1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
2. พักผ่อนให้เพียงพอ
3. หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่แออัด
4. สวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกไปนอกบ้าน
5. ไม่คลุกคลีหรืออยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย หากมีผู้ป่วยในบ้านควรแยกของใช้ส่วนตัวให้ชัดเจน
6. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำหรือสบู่
7. ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี

#ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลบ้านตาล

08 กันยายน 2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านตาล ได้รับแจ้งจาก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอฮอด ว่า เนื่องจากสถานการณ์อาหารเป็นพิษ จากการรับประทานเห็ดพิษในปีนี้ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตามข้อมูลโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พบผู้ป่วยจากการกินเห็ดพิษร่วมกันทั้งหมด ๒๗ เหตุการณ์ ผู้ป่วยจำนวน ๑๐๒ ราย และผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวน ๑๓ ราย คิดเป็นอัตราป่วยเสียชีวิตร้อยละ ๑๒.๗๕ อีกทั้งสภาพภูมิอากาศขณะนี้ ที่ยังคงมีฝนตกชุกในหลายพื้นที่ ซึ่งเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดตามธรรมชาติหลายชนิด ทั้งเห็ดกินได้ และเห็ดมีพิษ ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ ดังนี้

การป้องกันการเจ็บป่วย จากการกินเห็ดพิษ ให้ยึดหลัก “เห็ดไม่รู้จัก ไม่แน่ใจ ไม่เก็บ ไม่กิน”

๑. ไม่เก็บหรือกินเห็ดที่ไม่รู้จัก หรือไม่แน่ใจว่ากินได้

๒. ไม่เก็บเห็ดที่อยู่ในระยะอ่อนมากิน เช่น ระยะเป็นตุ่มหรือตูมท มีรูปร่างคล้ายไข่ อาจจะไม่สามารถแยกเห็ดกินได้ และเห็ดพิษออกจากกัน เนื่องจากมีลักษณะคล้ายกันมาก จนไม่สามารถแยกได้ด้วยตาเปล่า

๓. ไม่กินเห็ดดิบ โดยไม่ปรุงให้สุกก่อนกิน ทำให้เกิดพิษได้ เช่น เห็ดน้ำหมาก เป็นต้น

๔. ไม่กินเห็ดร่วมกับแอลกอฮอล์ เช่น เห็ดหิ่งห้อย เห็ดน้ำหมึก หรือเห็ดถั่วที่ขึ้นตามธรรมชาติ

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากมีอาการผิดปกติ เช่น คลื่นไส้ , อาเจียน , ปวดท้อง , ถ่ายเหลว ฯลฯ

๑. หากมั่นใจว่ากินเห็ดเพียงชนิดเดียว และมีอาการผิดปกติเพียงเล็กน้อย หลังจากกินไม่เกิน ๔ ชั่วโมง ให้กินผงถ่านกัมมันต์ เพื่อดูดซับพิษ และสังเกตอาการที่บ้าน ค่อย ๆ จิบน้ำ เพื่อชดเชยของเหลวที่เสียไป หากเวลาผ่านไป ๑ ชั่วโมง ยังมีอาการมากขึ้น ให้รีบไปสถานพยาบาลใกล้บ้าน

๒. เน้นการรีบไปสถานพยาบาลใกล้บ้านให้เร็วที่สุด เพื่อรับการประเมิน และการดูแลรักษาเบื้องต้น

๓. ไม่แนะนำให้กระตุ้นอาเจียน เนื่องจากจะทำให้เกิดความล่าช้าในการไปสถานพยาบาล และอาจทำให้เกิดการติดเชื้อ จากการกินไข่ขาวดิบที่มีการปนเปื้อน เกิดบาดแผลในคอและช่องปาก จากการล้วงคอด้วยนิ้วที่ไม่สะอาด หรือเล็บยาว ความดันต่ำ หรือระดับเกลือแร่ผิดปกติ จากการอาเจียนที่มากเกินไป ซึ่งพิษจากเห็ดทำให้อาเจียนมากอยู่แล้ว

๔. ลดการดูดซึมพิษเห็ด ด้วยผงถ่านกัมมันต์ ให้รีบกินในปริมาณ ๕๐ กรัม

04 กันยายน 2566

ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดนวัตกรรมจากขยะรีไซเคิลในชุมชน,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ QR CODE ด่านล่าง และจัดส่งใบสมัครได้ที่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านตาล ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2566 เท่านั้น***
☎️ติดต่อถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-031132
22 สิงหาคม 2566

ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เห็นถึงโทษและพิษภัยจากบุหรี่"(no smoking),เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขอย่างยั่งยืน และลดภาระค่าใช้จ่ายในการสูบบุหรี่ของประชาชน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของภาครัฐ

22 สิงหาคม 2566

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและภาคีเครือข่าย เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม "เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา" ผ่านระบบลงนามออนไลน์ http://noalcohol.ddc.moph.go.th ร่วมงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาตลอดระยะเวลา 3 เดือน เพื่อนำไปสู่การเลิกเหล้าตลอดชีวิต
????งดเหล้าเข้าพรรษา เลิกสุราเพื่อครอบครัว
☘️ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านตาล
17 สิงหาคม 2566

ขอประชาสัมพันธ์มาตรการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
1. รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะระดับครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง และบริหารจัดการขยะในพื้นที่โดยใช้หลัก 3ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่
2.กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ตกค้างในพื้นที่โดยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
3.รณรงค์และส่งเสริมการใช้ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ระดับครัวเรือน อย่างต่อเนื่อง
4.รณรงค์ให้ประชาชน โรงเรียน ตลาด ร้านอาหาร และโรงแรม ติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคาร
5.เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.รณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
7.ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้และเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาวะโลกร้อน
03 สิงหาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
???? เก็บบ้าน (ให้ปลอดโปร่ง ไม่ให้ยุงเกาะพัก)
???? เก็บขยะ (กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง)
???? เก็บน้ำ (ปิดฝาให้มิดชิด ไม่ให้ยุงวางไข่ หากปิดไม่ได้ให้เปลี่ยนบ่อยๆ/เทน้ำทิ้ง)
ป้องกัน(newspaper)
???? โรคไข้เลือดออก
???? โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
???? โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
????????ด้วยความปรารถนาดีจาก..งานสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านตาล
20 กรกฎาคม 2566

ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (สขร),เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
10 กรกฎาคม 2566

ประชาสัมพันธ์แผนพ่นหมอกควัน ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลบ้านตาล ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
???? ????ตั้งแต่วันที่ 10 - 17 กรกฎาคม
2566
????ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่ดังกล่าวตามประกาศ จัดเก็บเสื้อผ้า สัตว์เลี้ยง ไว้ในที่ปลอดภัย ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลบ้านตาล ต้องขออภัยในความไม่สะดวก????
โดยเทศบาลตำบลบ้านตาล จะประชาสัมพันธ์แผนการลงพื้นที่ฉีด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบโดยทั่วกัน
‼️หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและกระแสลม‼️
07 กรกฎาคม 2566

เชิญชวนประกวดโปสเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้หัวข้อ "การสวมหมวก,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านตาล????
เชิญชวนประกวดโปสเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้หัวข้อ "การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์"
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโปสเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้หัวข้อ "การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
หัวข้อการประกวด
"การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์"
คุณสมบัติผู้สมัคร
• นิสิต/นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
• ประชาชนทั่วไป
เงื่อนไขในการสมัครและการออกแบบผลงาน
ตามรายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินโครงการประกวดโปสเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้หัวข้อ "การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์" โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร
ขั้นตอนการสมัครและการประกวด
• รอบคัดเลือก
o ให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ส่งใบสมัครและ Upload ผลงานในรูปแบบ Infographic โดยใช้ไฟล์ สกุล .JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุแนวคิดการออกแบบ ทางออนไลน์ผ่าน QR Code ด้านล่างนี้ หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
o ระยะเวลาในการส่งผลงานเพื่อคัดเลือก ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ตามวันเวลาราชการ
o การประกาศรายชื่อและผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือก กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย จะแจ้งเจ้าของผลงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ประเภทละ ๑๕ ผลงาน ทางเว็บไซต์ www.disaster.go.th
• รอบชิงชนะเลิศ
o ให้เจ้าของผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจัดทําผลงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมส่งผลงาน ในรูปแบบไฟล์ สกุล .ai และนําเสนอแนวคิดการออกแบบต่อคณะกรรมการตัดสิน ณ กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย และผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โปรแกรม Zoom Meeting
o กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะประกาศรายชื่อและผลงานที่ได้รับรางวัล จากการประกวดโปสเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้หัวข้อ "การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์" ในรูปแบบ Infographic เรียงตามลําดับคะแนน ทางเว็บไซต์ www.disaster.go.th
ข้อตกลง
• ผลงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทุกชิ้นจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ออกแบบ
• ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะมีสิทธิ์ทําซ้ำ หรือดัดแปลงแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อใช้ในการเผยแพร่สําหรับการแจกจ่าย เพื่อเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ได้
รางวัลการประกวด
• ประเภทนิสิต/นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
o รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
o รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
o รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
o รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร (จํานวน 5 รางวัล)
• ประเภทประชาชนทั่วไป
o รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
o รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
o รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
o รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร (จํานวน 5 รางวัล)
ทั้งนี้ หากไม่มีผลงานสมควรได้รับรางวัลที่ 1, 2 และ 3 ในประเภทใด และมีเงินรางวัล ที่ยังไม่ได้จ่ายให้นําเงินรางวัลที่ยังไม่ได้จ่ายไปเพิ่มจํานวนรางวัลในระดับที่รองลงมาที่สมควรได้รับรางวัลในประเภทนั้นหรือต่างกันได้
ติดต่อสอบถาม
• กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
• โทรศัทพ์ 0-2637-3702, 02241-4756
• อีเมล roadsafety@disaster.go.th
04 กรกฎาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านเด่นสารภ,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
30 มิถุนายน 2566

????ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลบ้านตาล,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

????ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
เทศบาลตำบลบ้านตาล
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลบ้านตาล สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
????อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) คือ บุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง ใช้ชื่อย่อว่า "อถล."
ซึ่งบุคคลที่จะสมัครเป็น อถล. ได้จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปี บริบูรณ์
3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลบ้านตาล
4. มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
5. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม
6. เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ
7. เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
***กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือเป็นบุคคลที่มีสัญชาติอื่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น อถล.
อถล.มีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
2. เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
3. สื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
4. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น
5. ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วยท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย อถล.เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
***ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่
1. สมัครด้วยตัวเองที่ งานสาธารณสุข สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านตาล
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร ☎️053-131132

29 มิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลบ้านตาล,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลบ้านตาล
ขั้นตอนการขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี สามารถติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ ได้ที่ งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์เทศบาลตำบลบ้านตาล

ตามลิงค์ ศผส.01 และ ศผส.02

 

 

29 มิถุนายน 2566

ประกาศประกวดราคาจ้า่งก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
20 มิถุนายน 2566

ประกาศราคากลางจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านเด่นสารภี,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
19 มิถุนายน 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (152 รายการ)