ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่


ภาพความประทับใจ​ในความมีน้ำใจของประชาชน​ตำบลบ้านตาล ที่มอบ น้ำดื่ม, อาหาร, พืช, ผัก, ผลไม้,แก่​จนท.ชุดคัดกรองโรคโควิท​ทั้ง​7​จุดของ ชุมชนตำบลบ้่านตาล​ อ.ฮอด​ จ.เชียงใหม่​ "เราจะสู้ไปด้วยกัน"

16 เมษายน 2563

เทศบาลตำบลบ้านตาล นำโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อปพร.ตำบลบ้านตาล รพ.สต.บ้านตาล และอสม.ตำบลบ้านตาล มีการตั้งจุดคัดกรองไวรัสโควิด-19 เริ่มตั้งแต่ วันที่13-20 เมษายน 2563 เวลา 04.00-22.00น. จำนวน 6 จุด ดังต่อไปนี้
1. หน้าโรงย้อมผ้าถนนสายผาสิงห์เหลียว
2. สามแยกบ้านตาลใต้
3. ทางเข้าบ้านป่าขาม
4. ทางเข้าบ้านแม่ยุย
5. บ้านทุ่งโป่ง ซอย2
6. ปากทางเข้าบ้านท่าหนองหลวง เพื่อคัดกรองมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจล เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่ ขอให้ประชาชนที่จะเข้า-ออกพื้นที่ตำบลบ้านตาลให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยพร้อมนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านตาลออกพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยพร้อมทั้งแนะนำร้านค้าและประชนชนในการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง

14 เมษายน 2563

วันนี้ (10 เมษายน 2563) เทศบาลตำบลบ้านตาลลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณสถานที่สาธารณะและแหล่งชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19โดยเบื้องต้นได้ลงพื้นที่ฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณร้านค้า วัด รพ.สต. ในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาล เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในพื้นที่ดังกล่าว ระยะนี้ ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและดูแลตนเอง ให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19โดยควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน เพราะโรคนี้ติดต่อผ่านทางลมหายใจ สารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย ได้ ควรทานอาหารปรุงสุกใหม่ งดอาหารดิบและเนื้อสัตว์ป่า หมั่นล้างมือหรือเช็ดมือด้วยแอลกอฮอล์อยู่เสมอ ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอ จาม ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และมีมลภาวะเป็นพิษ ที่สำคัญอย่างยิ่ง งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด และไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก ถ้าไม่จำเป็นไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ฯลฯ ถ้ามีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์ทันที

10 เมษายน 2563

ร่วมดับไฟ​เขตพื้นที่รอยต่อ​ ทต.บ้านตาล, ทต.บ้านแปะ​ ขอบคุณ​จนท.ทุกท่าน​ อบจ.เชียงใหม่​ ทต.ท่าข้าม​ ทต.บ้านแปะ จนท.ป่าไม้​ อปพร.บ้านตาล​ร่วม​ว.4

07 เมษายน 2563

เทศบาลตำบลบ้านตาล นำโดย นาย นครินทร์ ยานะ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม.ได้ร่วมกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน (kick off)ร่วมกับอำเภอฮอด ในวันที่27 มกราคม 2563 โดยเดินขบวนตั้งแต่หน้าร้านสุรพลพานิช ถึง ลานหน้าที่ว่าการอำเภอฮอด

27 มกราคม 2563

กิจกรรม งานกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ปี2563 วันที่15 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา นำโดย นายธเนศ โกฎคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาล สภาเทศบาลตำบลบ้านตาล และได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด และ สจ.สงบ กันทะแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติดในครั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลบ้านตาลต้องขอขอบคุณ วงดุริยางค์โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง รพ.สต.ตำบลบ้านตาลทั้ง 2 แห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน นักกีฬาทุกคน และผู้ร่วมงานทุกท่าน ซึ่งทำให้งานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับ

15 มกราคม 2563

วันนี้เทศบาลตำบลได้จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2560 ตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการจักสานโดยมีตัวแทนผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ้านตาลเข้าร่วมการจักสานของใช้ในชีวิตประจำวันวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มในการทำกิจกรรมร่วมกันและส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ
07 สิงหาคม 2560

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านตาล ร่วมกับอำเภอฮอดได้ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ลำน้ำ ณ หนองหลวง บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ "จิตอาสา ประชารัฐ พัฒนาแหล่งน้ำ" ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นำโดย นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด นายธเนศ โกฎคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านตาล หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.36(บ้านตาล) รพ.สต.บ้านตาล รพ.สต.ทุ่งโป่ง กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านตาล ตลอดจนประชาชนหมู่4และหมู่8 ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้
03 สิงหาคม 2560

คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาลตำบลบ้านตาล และประชาชนตำบลบ้านตาล ร่วมเดินขบวน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอออด วันที่ 26 มิ.ย. 2560
26 มิถุนายน 2560

วันนี้เทศบาลตำบลบ้านตาล จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่แกนนำชุมชนเพื่อสามารถเข้าใจถึงวิธีการใช้ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายที่ถูกวิธี ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านตาล เพื่อเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
ในกาลนี้ เทศบาลตำบลบ้านตาลขอขอบคุณคณะวิทยากรจากสาธาราณสุขอำเภอฮอด รพสต.บ้านตาล รพสต.ทุ่งโป่ง และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านคับ
12 มิถุนายน 2560

   ด้วยวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาได้เกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนชาวบ้านป่าขามทำให้บ้านเรือนชาวบ้านและพื้นที่การเกษตกรได้รับเสียหายจำนวนมากเบื้องต้น เทศบาลตำบลบ้านตาลโดย นาย ธเนศ โกฎคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาลได้นำกระเบื้องไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านผู้ประสบวาตภัยจำนวน92รายและสำรวจพื้นที่เกษตกรที่ได้รับความเสียหาย
    วันนี้นาย ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้กำลังใจชาวบ้าน พร้อมทั้งนำสิ่งของเครื่องใช้ในการอุปโภคนำมาแจกจ่ายให้ชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อน
06 พฤษภาคม 2560

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ 24 เมษายนของทุกปีเป็นวันเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านตาลได้จัดทำโครงการวันเทศบาลประจำปี 2560 การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ทำความสะอาดสถานที่ราชการ และการแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านตาล วันนี้คับ
24 เมษายน 2560

04 เมษายน 2560

เทศบาลบาลตำบลบ้านตาลร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.36 บ้านตาล หน่วยควบคุมเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าแม่ยุย กำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนตำบลบ้านตาลได้จัดโครงการสร้างฝายชลอน้ำตามแนวพระราชดำริ(ประชารัฐ)ประจำปีงบประมาณ2560
14 มีนาคม 2560

เก็บภาพงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านท่าหนองหลวง เมื่อวาน นำโดย นาย วิจัย เพ็ญพัฒนากุล ปลัดอำเภอฮอด นำหัวหน้าส่วนราชการในเขตอำเภอฮอดออกเยี่ยมประชาชนตำบลบ้านตาล ณ บริเวณวัดท่าหนองหลวง เทศบาลตำบลบ้านตาลโดย นาย ธเนศโกฎคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาลขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ให้บริการประชาชนในครั้งนี้ครับ
15 ตุลาคม 2559

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (19 รายการ)