ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่


วันนี้เทศบาลตำบลได้จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2560 ตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการจักสานโดยมีตัวแทนผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ้านตาลเข้าร่วมการจักสานของใช้ในชีวิตประจำวันวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มในการทำกิจกรรมร่วมกันและส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ
07 สิงหาคม 2560

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านตาล ร่วมกับอำเภอฮอดได้ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ลำน้ำ ณ หนองหลวง บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ "จิตอาสา ประชารัฐ พัฒนาแหล่งน้ำ" ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นำโดย นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด นายธเนศ โกฎคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านตาล หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.36(บ้านตาล) รพ.สต.บ้านตาล รพ.สต.ทุ่งโป่ง กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านตาล ตลอดจนประชาชนหมู่4และหมู่8 ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้
03 สิงหาคม 2560

คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาลตำบลบ้านตาล และประชาชนตำบลบ้านตาล ร่วมเดินขบวน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอออด วันที่ 26 มิ.ย. 2560
26 มิถุนายน 2560

วันนี้เทศบาลตำบลบ้านตาล จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่แกนนำชุมชนเพื่อสามารถเข้าใจถึงวิธีการใช้ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายที่ถูกวิธี ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านตาล เพื่อเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
ในกาลนี้ เทศบาลตำบลบ้านตาลขอขอบคุณคณะวิทยากรจากสาธาราณสุขอำเภอฮอด รพสต.บ้านตาล รพสต.ทุ่งโป่ง และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านคับ
12 มิถุนายน 2560

   ด้วยวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาได้เกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนชาวบ้านป่าขามทำให้บ้านเรือนชาวบ้านและพื้นที่การเกษตกรได้รับเสียหายจำนวนมากเบื้องต้น เทศบาลตำบลบ้านตาลโดย นาย ธเนศ โกฎคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาลได้นำกระเบื้องไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านผู้ประสบวาตภัยจำนวน92รายและสำรวจพื้นที่เกษตกรที่ได้รับความเสียหาย
    วันนี้นาย ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้กำลังใจชาวบ้าน พร้อมทั้งนำสิ่งของเครื่องใช้ในการอุปโภคนำมาแจกจ่ายให้ชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อน
06 พฤษภาคม 2560

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ 24 เมษายนของทุกปีเป็นวันเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านตาลได้จัดทำโครงการวันเทศบาลประจำปี 2560 การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ทำความสะอาดสถานที่ราชการ และการแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านตาล วันนี้คับ
24 เมษายน 2560

04 เมษายน 2560

เทศบาลบาลตำบลบ้านตาลร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.36 บ้านตาล หน่วยควบคุมเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าแม่ยุย กำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนตำบลบ้านตาลได้จัดโครงการสร้างฝายชลอน้ำตามแนวพระราชดำริ(ประชารัฐ)ประจำปีงบประมาณ2560
14 มีนาคม 2560

เก็บภาพงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านท่าหนองหลวง เมื่อวาน นำโดย นาย วิจัย เพ็ญพัฒนากุล ปลัดอำเภอฮอด นำหัวหน้าส่วนราชการในเขตอำเภอฮอดออกเยี่ยมประชาชนตำบลบ้านตาล ณ บริเวณวัดท่าหนองหลวง เทศบาลตำบลบ้านตาลโดย นาย ธเนศโกฎคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาลขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ให้บริการประชาชนในครั้งนี้ครับ
15 ตุลาคม 2559

เทศบาลตำบลบ้านตาลโดย นาย ณรงค์ ปุ๊ดพรม ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านตาลได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านตาลสมัยสามัญสมัยที่3ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่1ในวันนี้(พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน กันยายน 2559)
29 กันยายน 2559

เทศบาลตำบลบ้านตาล โดย นาย ธเนศ โกฎคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาลได้จัดโครงการปั่นจักรยานปลูกป่าทำความดีเพื่อแม่ ของแผ่นดินเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ แลดให้พสกนิกรตำบลบ้านตาล ได้ร่วมกันแสดงความจงรักพักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชินีนาถ โดยการปั่นจักรยานจากองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ส่วนแยก สายใต้สู่บริเวณผาสิงห์เหลียวเพื่อปลูกป่าและเก็บขยะ ในกิจกรรมครั้งนี้เทศบาลตำบลบ้านตาลโดยนายกธเนศ ขอขอบคุณ นาย อนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอดให้เกียรติเป็นประธานในพิธี นาย สงบ กันทะแก้ว สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่เอื้อเฟื้อสถานที่(อบจ.เชียงใหม่ ส่วนแยกสายใต้)พร้อมให้เกียรติกล่าวรายงาน และผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านคับ
-

นายธเนศ โกฎคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาลนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลตำบลบ้าน ตาลร่วมพิธีฟังธรรมปลาช่อนบวชป่าและทำฝายประชารัฐตามแนวพระราชดำริ ณ บริเวณโฮ่งเจ้าที่ 27/7/59
-

กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เมื่อวานนี้นำโดยนาย อนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอดนำคณะหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในเขตอำเภอฮอดออกหน่วย เยี่ยมเยียนประชาชนตำบลบ้านตาลและในวันเดียวกันนี้ เทศบาลตำบลบ้านตาล โดย นายธเนศ โกฎคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาลได้จัดกิจกรรมทำฝายชลอน้ำ(ประชารัฐ)ตามแนวพระราช ดำริ ทางเทศบาลตำบลบ้านตาลจึงขอขอบคุณทุกหน่วยงานและประชาชนทุกท่านที่เข้าร่วม กิจกรรมในครั้งนี้ 8/7/59
-

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (13 รายการ)