ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
IIT

EIT

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/09/2559
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
1,454
เดือนที่แล้ว
2,356
ปีนี้
16,956
ปีที่แล้ว
19,350
ทั้งหมด
68,796
ไอพี ของคุณ
44.197.197.23

รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในวัดลัฏฐิวัน เข้ารับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับอำเภอฮอด ณ เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

03 กันยายน 2564

มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

วันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564 นายธเนศ โกฎคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาล ได้มอบหมายให้ นายนครินทร์ ยานะ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาลพร้อมทั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาล ได้มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทยสาขาอำเภอ ให้กับผู้กักตัว จากสถานการณ์ COVID-19 จำนวน 10 ราย

25 สิงหาคม 2564

เทศบาลตำบลบ้านตาลออกดำเนินการพ่นหมอกควัน,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

       เทศบาลตำบลบ้านตาลออกดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ (ตามแผนดำเนินการโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ2564) และได้ดำเนินการ ครบทั้ง10 หมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอขอบคุณ ผู้นำหมู่บ้าน/อสม.ทั้ง10หมู่บ้าน ที่ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ทางเทศบาลตำบลบ้านตาล ด้วยดีเสมอมา

06 สิงหาคม 2564

ประชุมปรึกษาหารือหาแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 19.30 เทศบาลตำบลบ้านตาล ร่วมกับสมาชิกสภาฯ กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ประธานอสม.ทุกหมู่บ้าน รพ.สต.บ้านตาลกลาง ประชุมปรึกษาหารือหาแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19)ในพื้นที่ตำบลบ้านตาล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านตาล

03 สิงหาคม 2564

จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านตาล,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านตาล จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านตาล เพื่อรายงานสถานะการเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรายงานสถานะการเงินและรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนฯโดยมี นายธเนศ โกฎคำลือ ประธานกองทุนฯ เป็นประธานจัดการในการประชุมครั้งนี้

30 กรกฎาคม 2564

โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลบ้านตาลได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายธเนศ โกฎคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาลเป็นประธานพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

20 กรกฎาคม 2564

แจกถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านตาล,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

วันที่ 8 กรกฎาคม 264 เทศบาลตำบลบ้านตาลออกแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านตาลทั้ง 10 หมู่บ้าน จำนวน 77 ครัวเรือน โดยประสานขอถุงยังชีพมาจาก อบจ.เชียงใหม่ เพื่อมอบให้ผู้เดือดร้อนจากไวรัสโคโรน่า2019

08 กรกฎาคม 2564

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านตาล,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านตาลได้ส่งมอบบ้านให้กับ นายบุญช่วย พิสัยพงศ์ ประชากรในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านตาล หมู่ที่8 บ้านท่าหนองหลวง ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการปรับสภาพแวดล้อมและอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564

02 กรกฎาคม 2564

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านตาล,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านตาล ได้ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัยให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านตาล จำนวน 659 ราย (1คนต่อ1กล่อง) เนื่องจากจากสถานการณ์แพร่ระบาดอย่างรุนแรงของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ 2019 (COVID-19) ซึ่งมีตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้น การระบาดเข้าสู่ระยะที่ 3 เป็นระดับการติดเชื้อจากคนสู่คนมากขึ้น และรุนแรงในวงกว้าง

06 พฤษภาคม 2564

ปิดศูนย์ทำความสะอาด,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านตาลทั้ง 2 แห่ง ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดอาคารเรียน สนามเด็กเล่น วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เพื่อฆ่าเชื้อโรคและป้องกันกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

20 เมษายน 2564

ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย วาตภัย (พายุฤดูร้อน),เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 ทางเทศบาลตำบลบ้านตาลได้แจกกระเบื้องและครอบหลังคา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย วาตภัย (พายุฤดูร้อน) ในพื้นที่ ม.6 บ้านเด่นสารภี เขตเทศบาลตำบลบ้านตาล เนื่องจากมีฝนฟ้าคะนองลมกรรโชกแรง เมื่อตอนเย็นวันที่ 14 เมษายน ที่ผ่านมา ทำให้บ้านเรือนของประชาชนและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก

16 เมษายน 2564

กิจกรรม โครงการวันวิชาการเปิดบ้านปฐมวัย,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโป่ง จัดกิจกรรม โครงการวันวิชาการเปิดบ้านปฐมวัย

09 เมษายน 2564

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

นางจินตนา หวันแดง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาล เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ "สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด" ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการอำนวยการความปลอดภัยทางถนนเทศกาลสงกรานต์ 2564 ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ "สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด" ณ ศูนย์อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลบ้านตาล

09 เมษายน 2564

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลตำบลบ้านตาลได้ส่งมอบบ้าน,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

วันที่ 1 เมษายน 2564 ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลตำบลบ้านตาลได้ส่งมอบบ้านให้กับ นางจันทร์ ปาธิ ประชากรในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านตาล หมู่ที่8 บ้านท่าหนองหลวง ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการปรับสภาพแวดล้อมและอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564

01 เมษายน 2564

อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และ อสม. ,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

เมื่อ 24 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลบ้านตาล ได้จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และ อสม. เขต 2 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาล ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านตาล

25 มีนาคม 2564

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (72 รายการ)