ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่


โครงการปั่นจักรยานปลูกป่าทำความดีเพื่อแม่ ของแผ่นดินเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
เทศบาลตำบลบ้านตาล โดย นาย ธเนศ โกฎคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาลได้จัดโครงการปั่นจักรยานปลูกป่าทำความดีเพื่อแม่ ของแผ่นดินเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ แลดให้พสกนิกรตำบลบ้านตาล ได้ร่วมกันแสดงความจงรักพักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชินีนาถ โดยการปั่นจักรยานจากองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ส่วนแยก สายใต้สู่บริเวณผาสิงห์เหลียวเพื่อปลูกป่าและเก็บขยะ ในกิจกรรมครั้งนี้เทศบาลตำบลบ้านตาลโดยนายกธเนศ ขอขอบคุณ นาย อนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอดให้เกียรติเป็นประธานในพิธี นาย สงบ กันทะแก้ว สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่เอื้อเฟื้อสถานที่(อบจ.เชียงใหม่ ส่วนแยกสายใต้)พร้อมให้เกียรติกล่าวรายงาน และผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านคับ

 
-