ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่


กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2560
วันนี้เทศบาลตำบลได้จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2560 ตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการจักสานโดยมีตัวแทนผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ้านตาลเข้าร่วมการจักสานของใช้ในชีวิตประจำวันวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มในการทำกิจกรรมร่วมกันและส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ

 
07 สิงหาคม 2560