ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่


โครงการสร้างฝายชลอน้ำตามแนวพระราชดำริ(ประชารัฐ)ประจำปีงบประมาณ2560
เทศบาลบาลตำบลบ้านตาลร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.36 บ้านตาล หน่วยควบคุมเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าแม่ยุย กำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนตำบลบ้านตาลได้จัดโครงการสร้างฝายชลอน้ำตามแนวพระราชดำริ(ประชารัฐ)ประจำปีงบประมาณ2560

 
14 มีนาคม 2560