ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่


ทศบาลตำบลบ้านตาลลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

วันนี้ (10 เมษายน 2563) เทศบาลตำบลบ้านตาลลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณสถานที่สาธารณะและแหล่งชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19โดยเบื้องต้นได้ลงพื้นที่ฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณร้านค้า วัด รพ.สต. ในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาล เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในพื้นที่ดังกล่าว ระยะนี้ ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและดูแลตนเอง ให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19โดยควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน เพราะโรคนี้ติดต่อผ่านทางลมหายใจ สารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย ได้ ควรทานอาหารปรุงสุกใหม่ งดอาหารดิบและเนื้อสัตว์ป่า หมั่นล้างมือหรือเช็ดมือด้วยแอลกอฮอล์อยู่เสมอ ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอ จาม ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และมีมลภาวะเป็นพิษ ที่สำคัญอย่างยิ่ง งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด และไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก ถ้าไม่จำเป็นไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ฯลฯ ถ้ามีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์ทันที


 
10 เมษายน 2563