ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่


การตั้งจุดคัดกรองไวรัสโควิด-19

เทศบาลตำบลบ้านตาล นำโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อปพร.ตำบลบ้านตาล รพ.สต.บ้านตาล และอสม.ตำบลบ้านตาล มีการตั้งจุดคัดกรองไวรัสโควิด-19 เริ่มตั้งแต่ วันที่13-20 เมษายน 2563 เวลา 04.00-22.00น. จำนวน 6 จุด ดังต่อไปนี้
1. หน้าโรงย้อมผ้าถนนสายผาสิงห์เหลียว
2. สามแยกบ้านตาลใต้
3. ทางเข้าบ้านป่าขาม
4. ทางเข้าบ้านแม่ยุย
5. บ้านทุ่งโป่ง ซอย2
6. ปากทางเข้าบ้านท่าหนองหลวง เพื่อคัดกรองมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจล เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่ ขอให้ประชาชนที่จะเข้า-ออกพื้นที่ตำบลบ้านตาลให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยพร้อมนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านตาลออกพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยพร้อมทั้งแนะนำร้านค้าและประชนชนในการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง


 
14 เมษายน 2563