ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่


กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

เทศบาลตำบลบ้านตาล นำโดย นาย นครินทร์ ยานะ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม.ได้ร่วมกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน (kick off)ร่วมกับอำเภอฮอด ในวันที่27 มกราคม 2563 โดยเดินขบวนตั้งแต่หน้าร้านสุรพลพานิช ถึง ลานหน้าที่ว่าการอำเภอฮอด


 
27 มกราคม 2563