ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่


กิจกรรมงานกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ปี2563

กิจกรรม งานกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ปี2563 วันที่15 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา นำโดย นายธเนศ โกฎคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาล สภาเทศบาลตำบลบ้านตาล และได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด และ สจ.สงบ กันทะแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติดในครั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลบ้านตาลต้องขอขอบคุณ วงดุริยางค์โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง รพ.สต.ตำบลบ้านตาลทั้ง 2 แห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน นักกีฬาทุกคน และผู้ร่วมงานทุกท่าน ซึ่งทำให้งานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับ


 
15 มกราคม 2563