ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่


ร่วมพิธีฟังธรรมปลาช่อนบวชป่าและทำฝายประชารัฐตามแนวพระราชดำริ ณ บริเวณโฮ่งเจ้าที่
นายธเนศ โกฎคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาลนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลตำบลบ้าน ตาลร่วมพิธีฟังธรรมปลาช่อนบวชป่าและทำฝายประชารัฐตามแนวพระราชดำริ ณ บริเวณโฮ่งเจ้าที่ 27/7/59

 
-