ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่


ประเพณีถวายเทียนพรรษา

เทศบาลตำบลบ้านตาล โดย นายธเนศ โกฎคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านตาล ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ตามโครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดในพื้นที่ตำบลบ้านตาล จำนวน 7 วัด


 
30 มิถุนายน 2563