ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่


กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านตาล

เมื่อวันที่23และ25 พฤษภาคม 2563 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านตาล โดย นายธเนศ โกฎคำลือ ประธานกองทุนฯ ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ ได้มอบถุงยังชีพให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านตาล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


 
25 พฤษภาคม 2563