ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่


โครงการเทศน์ธรรมปลาซ่อน ประจำปีงบประมาณ 2563

     โครงการเทศน์ธรรมปลาซ่อน ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการเสริม สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาล ได้มีส่วนร่วมในการรักษาภูมิปัญญาพื้นบ้าน 


 
13 กรกฎาคม 2563