ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่


กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เมื่อวานนี้นำโดยนาย อนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอดนำคณะหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในเขตอำเภอฮอดออกหน่วย เยี่ยมเยียนประชาชนตำบลบ้านตาลและในวันเดียวกันนี้ เทศบาลตำบลบ้านตาล โดย นายธเนศ โกฎคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาลได้จัดกิจกรรมทำฝายชลอน้ำ(ประชารัฐ)ตามแนวพระราช ดำริ ทางเทศบาลตำบลบ้านตาลจึงขอขอบคุณทุกหน่วยงานและประชาชนทุกท่านที่เข้าร่วม กิจกรรมในครั้งนี้ 8/7/59

 
-