ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่


มอบใบประกาศเกียรติคุณโครงสถานประกอบการร่วมใจให้โอกาสผู้เสพยาเสพติดฯ

            ประมวลภาพถ่ายโครงการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One) ในสถานประกอบกิจการ และพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ (มยส.) มอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการสถานประกอบการร่วมใจให้โอกาสผู้เสพยาเสพติดฯ และมอบโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ    โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่


 
16 กรกฎาคม 2563