ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่


กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
เก็บภาพงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านท่าหนองหลวง เมื่อวาน นำโดย นาย วิจัย เพ็ญพัฒนากุล ปลัดอำเภอฮอด นำหัวหน้าส่วนราชการในเขตอำเภอฮอดออกเยี่ยมประชาชนตำบลบ้านตาล ณ บริเวณวัดท่าหนองหลวง เทศบาลตำบลบ้านตาลโดย นาย ธเนศโกฎคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาลขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ให้บริการประชาชนในครั้งนี้ครับ

 
15 ตุลาคม 2559