ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่


ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านตาลสมัยสามัญสมัยที่3ประจำปี พ.ศ.2559
เทศบาลตำบลบ้านตาลโดย นาย ณรงค์ ปุ๊ดพรม ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านตาลได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านตาลสมัยสามัญสมัยที่3ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่1ในวันนี้(พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน กันยายน 2559)

 
29 กันยายน 2559