ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่


ทต.บ้านตาล ร่วมกับทุกภาคส่วนร่วมกันจัดทำ ฝายประชารัฐ หมู่ที่7 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

 
04 เมษายน 2560