ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
IIT

EIT

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/09/2559
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
1,281
เดือนที่แล้ว
1,852
ปีนี้
6,372
ปีที่แล้ว
19,350
ทั้งหมด
58,212
ไอพี ของคุณ
3.215.22.151
นางจินตนา หวันแดง
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

นางจินตนา หวันแดง
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

นายอุเทน ยะมา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางวัลภา รังสิยานนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นายสุพัฒนพงษ์ เวศรานุรักษ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นางจินตนา หวันแดง
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)