ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/09/2559
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
43
เดือนนี้
872
เดือนที่แล้ว
1,518
ปีนี้
872
ปีที่แล้ว
19,350
ทั้งหมด
52,712
ไอพี ของคุณ
3.236.156.34
นางจินตนา หวันแดง
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

นางจินตนา หวันแดง
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

นางสาวอารีรัตน์ สายวงค์อินทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางวัลภา รังสิยานนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นายสุพัฒนพงษ์ เวศรานุรักษ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นางจินตนา หวันแดง
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)