ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ลำดับรายการวันที่
1โครงการอบรมต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น19 ก.ย. 2561
2โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม25 ก.ค. 2561

1