ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โทร.053-031132

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
IIT

EIT

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/09/2559
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
457
เดือนที่แล้ว
4,134
ปีนี้
30,405
ปีที่แล้ว
25,032
ทั้งหมด
107,277
ไอพี ของคุณ
3.236.121.117

E-sevices

-:- รับสมัคร ทีมฟุตบอล 7 คน เยาวชน ประชาชน ตำบลบ้านตาล 
-:- ประชาสัมพันธ์จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 
-:- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
-:- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565 
-:- การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก 
-:- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2565 (สขร.) 
-:- รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ในช่วงสถานการ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 
-:- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2565 (สขร.) สร้างฝายชะลอการไหลของน้ำ ภายใต้โครงการปลูกต้นไม้ในป่าชุมชน
กิจกรรมน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
เทศบาลตำบลบ้านตาลร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อน้อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
เกิดวาตภัยในพื้นที่บ้านเด่นสารภี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านตาลข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ผาสิงห์เหลียว

ลูกประคบสมุนไพร
ผ้าทอ ล้านนา
ดอกไม้จันทร์ กลุ่มผู้สูงอายุบ้านช่างเคิ่ง

สำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์สถิติอุบัติเหตุร้องเรียนการทุจริตชำระภาษีออนไลน์จองคิวออนไลน์คุ้มครองเด็กระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐกรมบัญชีกลางictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่กรมการปกครองปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐE-Learning