ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ลำดับรายการวันที่
1การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร21 พ.ย. 2561
2นโยบายผู้บริหารปี 256115 ก.พ. 2561
3ประกาศนโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปี 256028 ก.พ. 2560
4ประกาศ นโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปี 60 28 ก.พ. 2560
5คู่มือการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร28 ก.พ. 2560
6นโยบายผู้บริหารปี 256128 ก.พ. 2560
7ประกาศนโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปี 60 28 ก.พ. 2560

1