ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ลำดับรายการวันที่
1แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 25635 ก.ค. 2563
2ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุตจริตประจำปี 25635 ก.ค. 2563
3แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจำปี 256230 มิ.ย. 2562
4แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2561 3 ต.ค. 2561
5แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต22 เม.ย. 2561

1