ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ลำดับรายการวันที่
1แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจำปี 256230 มิ.ย. 2562
2แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2561 3 ต.ค. 2561
3แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต22 เม.ย. 2561

1