ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/09/2559
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
1,707
ปีนี้
3,239
ปีที่แล้ว
19,350
ทั้งหมด
55,079
ไอพี ของคุณ
18.210.12.229

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน30 มิ.ย. 2562
2มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ30 มิ.ย. 2562
3มาตรการการป้องกันการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม30 มิ.ย. 2562
4มาตรการป้องกันกการรับสิบบน30 มิ.ย. 2562
5มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต30 มิ.ย. 2562
6มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง30 มิ.ย. 2562
7มาตรการให้ผู้ที่มีสวนได้เสียมีส่วนร่วม30 มิ.ย. 2562
8มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ30 มิ.ย. 2562
9แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต17 เม.ย. 2561

1