ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ลำดับรายการวันที่
1ข้อมุลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี2562 คร้งแรก30 มิ.ย. 2562
2ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปี11 ต.ค. 2561

1