ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 25560 ของนายกเทศมนตรี 21 ก.พ. 2561
2รายงานผลการดำเนินงาน28 ธ.ค. 2560
3ประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของนายกเทศมนตรี24 ธ.ค. 2560

1