ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ลำดับรายการวันที่
1แผนดำเนินงานสประจำปี14 ก.ค. 2563
2นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล10 ก.ค. 2563
3โครงการประชุมจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลและแผนชุมชนอย่างบูรณาการ 27 ม.ค. 2561
4แผนการดำเนินงานปี 25619 ม.ค. 2561
5รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 25560 21 ก.พ. 2560
6แผนการดำเนินงาน เจตจำนงสุจิตของผู้บริหาร7 ม.ค. 2559

1