ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ลำดับรายการวันที่
1โครงการประชุมจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลและแผนชุมชนอย่างบูรณาการ 27 ม.ค. 2561
2แผนการดำเนินงานปี 25619 ม.ค. 2561
3รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 25560 21 ก.พ. 2560
4แผนการดำเนินงาน เจตจำนงสุจิตของผู้บริหาร7 ม.ค. 2559

1