ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือเศรษฐกิจพอเพียง21 พ.ย. 2561
2คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ 21 พ.ย. 2561
3คู่มือปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์21 พ.ย. 2561
4คู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 21 พ.ย. 2561
5คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 21 พ.ย. 2561

1