ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/09/2559
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
43
เดือนนี้
872
เดือนที่แล้ว
1,518
ปีนี้
872
ปีที่แล้ว
19,350
ทั้งหมด
52,712
ไอพี ของคุณ
3.236.156.34

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ19 มิ.ย. 2563
2ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การลาของพนักงานเทศบาล(เพิ่มเติม)ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว19 มิ.ย. 2563
3ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ19 มิ.ย. 2563
4ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 และการ19 มิ.ย. 2563
5ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชก19 มิ.ย. 2563
6ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.255819 มิ.ย. 2563
7ซักซ้อมแนวทางการโอนย้ายตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท 0809.2 ว149 ลว19 มิ.ย. 2563
8ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ19 มิ.ย. 2563

1