ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
โครงการปรับปรุงถนนแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติก สายบ้านแม่ยุย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวั26 มิถุนายน 2562
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สวนนายแก้วมูล-หางซอย 1 บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวั06 มิถุนายน 2562
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหมื้น บ้านช่างเคิ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่05 มิถุนายน 2562
โครงการก่อสร้างแทงก์น้ำพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเด่นสารภี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชีย04 มิถุนายน 2562
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่27 พฤษภาคม 2562
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยบง บ้านตาลใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่17 พฤษภาคม 2562
ดำเนินการ โครงการซ่อมแซมผนังคอนกรีตเสริมเหล็กแทงค์เก็บน้ำ สำนักงานเทศบาล ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด 17 พฤษภาคม 2562
โครงการก่อสร้างผนังกั้นดินแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ยุย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวั14 มกราคม 2562
โครงการปรับปรุงถนนโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเข้าป่าช้า บ้านเด่น หมู่ที่ 6 บ้านเด่นสารภี ตำบลบ้าน11 มกราคม 2562
โครงการก่อสร้างผนังกั้นดินแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (สวนนายศรีมูล) บ้านตาลใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตาล อำ10 มกราคม 2562
โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการลาดยางแคปซิล หัวซอย 4 หมู่ที่ 8 บ้านท่าหนองหลวง ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จั28 ธันวาคม 2561
โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยข้างบ้านนายวัฒนา สุขสา หมู่ที่ 5 บ้านต27 ธันวาคม 2561
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยตูบข้าว หมู่ที่ 2 บ้านป่าขาม ตำบลบ้านตาล ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 19,60029 พฤศจิกายน 2561
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสะบู หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 21,29 พฤศจิกายน 2561
โครงการปรับปรุงถนนโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านผู้ช่วยทิศ หมู่ที่ 7 บ้านแม่ยุย ตำบลบ้านตาล อ29 พฤศจิกายน 2561
12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256107 พฤศจิกายน 2561
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. เดือนกันยายน 256102 ตุลาคม 2561
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. เดือนกรกฎาคม 256103 สิงหาคม 2561
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. เดือนมิถุนายน 256103 กรกฎาคม 2561
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. เดือนพฤษภาคม 256101 มิถุนายน 2561
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. เดือนมีนาคม 256102 เมษายน 2561
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. เดือนกุมภาพันธ์ 256101 มีนาคม 2561
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. เดือนมกราคม 256101 กุมภาพันธ์ 2561
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. เดือนธันวาคม 256003 มกราคม 2561
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 256001 ธันวาคม 2560
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือนตุลาคม 256001 พฤศจิกายน 2560
รายงานผลการพิจารณา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บ้านตาลเหนือ หมู่ที่25 กรกฎาคม 2560
รายงานผลการพิจารณา โครงการวางท่อเพื่อการเกษตรบ้านท่าหนองหลวง หมู่ที่ 812 พฤษภาคม 2560
รายงานผลการพิจารณา โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 427 มกราคม 2560
รายงานผลพิจารณา โครงการก่อสร้างศาลาป่าช้า หมู่ที่ 7 บ้านแม่ยุย11 มกราคม 2560
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1