ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
โครงการก่อสร้างผนังกั้นดินแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ยุย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวั14 มกราคม 2562
โครงการปรับปรุงถนนโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเข้าป่าช้า บ้านเด่น หมู่ที่ 6 บ้านเด่นสารภี ตำบลบ้าน11 มกราคม 2562
โครงการก่อสร้างผนังกั้นดินแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (สวนนายศรีมูล) บ้านตาลใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตาล อำ10 มกราคม 2562
โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการลาดยางแคปซิล หัวซอย 4 หมู่ที่ 8 บ้านท่าหนองหลวง ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จั28 ธันวาคม 2561
โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยข้างบ้านนายวัฒนา สุขสา หมู่ที่ 5 บ้านต27 ธันวาคม 2561
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยตูบข้าว หมู่ที่ 2 บ้านป่าขาม ตำบลบ้านตาล ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 19,60029 พฤศจิกายน 2561
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสะบู หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 21,29 พฤศจิกายน 2561
โครงการปรับปรุงถนนโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านผู้ช่วยทิศ หมู่ที่ 7 บ้านแม่ยุย ตำบลบ้านตาล อ29 พฤศจิกายน 2561
โครงการปรับปรุงถนนแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 33 – 003 สายบ้านป่า26 พฤศจิกายน 2561
โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยหน้าบ้านนายปรีชา ดวงสุข บ26 พฤศจิกายน 2561
โครงการปรับปรุงถนนโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายเชิด ยานะ หมู่ที่ 1 บ้านตาลเหนือ ตำบลบ้านต19 พฤศจิกายน 2561
โครงการปรับปรุงถนนโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายทัน หมู่ที่ 1 บ้านตาลเหนือ ตำบลบ้านตาล อำเภอ19 พฤศจิกายน 2561
แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256207 พฤศจิกายน 2561
โครงการปรับปรุงถนนแบบโอ เวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติก สายข้างแท้งค์น้ำ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านตา05 พฤศจิกายน 2561
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 256201 พฤศจิกายน 2561
12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256107 พฤศจิกายน 2561
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. เดือนกันยายน 256102 ตุลาคม 2561
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. เดือนกรกฎาคม 256103 สิงหาคม 2561
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. เดือนมิถุนายน 256103 กรกฎาคม 2561
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. เดือนพฤษภาคม 256101 มิถุนายน 2561
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. เดือนมีนาคม 256102 เมษายน 2561
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. เดือนกุมภาพันธ์ 256101 มีนาคม 2561
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. เดือนมกราคม 256101 กุมภาพันธ์ 2561
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. เดือนธันวาคม 256003 มกราคม 2561
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 256001 ธันวาคม 2560
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือนตุลาคม 256001 พฤศจิกายน 2560
รายงานผลการพิจารณา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บ้านตาลเหนือ หมู่ที่25 กรกฎาคม 2560
รายงานผลการพิจารณา โครงการวางท่อเพื่อการเกษตรบ้านท่าหนองหลวง หมู่ที่ 812 พฤษภาคม 2560
รายงานผลการพิจารณา โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 427 มกราคม 2560
รายงานผลพิจารณา โครงการก่อสร้างศาลาป่าช้า หมู่ที่ 7 บ้านแม่ยุย11 มกราคม 2560
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1