ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

 ชื่อเอกสาร : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   [ 01 พฤศจิกายน 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร
  


ย้อนกลับ