ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
โครงการก่อสร้างโรงอาหารประจำเทศบาลตำบลบ้านตาล24 ตุลาคม 2561
โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและกำจัดสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลบ้านตาล โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e 22 ตุลาคม 2561
โครงการปรับปรุงถนนแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติก สายข้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านตาลเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้22 ตุลาคม 2561
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยนาหิน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่04 กันยายน 2561
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยนาดำพร้อมวางท่อ คสล. จำนวน 20.00 ท่อน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้า04 กันยายน 2561
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. เดือนสิงหาคม 256103 กันยายน 2561
โครงการก่อสร้างแทงค์น้ำประจำหมู่บ้าน บ้านตาลเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่14 สิงหาคม 2561
โครงการก่อสร้างหลังคาพร้อมตาข่ายเหล็กครอบแทงค์น้ำ บ้านช่างเคิ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จั10 สิงหาคม 2561
โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายนาพร้าว บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเช20 กรกฎาคม 2561
โครงการเสริมคันดินพร้อมวางกระสอบลำห้วยแม่ยุย (นาสวนป่าหมาก) บ้านแม่ยุย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮ20 กรกฎาคม 2561
โครงการปรับปรุงลำเหมืองนาแพะ บ้านตาลกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่20 กรกฎาคม 2561
ดำเนินการ โครงการปรับปรุงสนามกีฬา บ้านเด่นสารภี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่05 กรกฎาคม 2561
โครงการก่อสร้างคันดินห้วยเหล่าป๋อ หมู่ที่ 1 บ้านตาลเหนือ ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่05 กรกฎาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา ม.10 (ซอยข้างบ้านนายหมื่น โยคำ) ตำบลบ้านตาล อำเภ06 มิถุนายน 2561
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL บ้านเด่นสารภี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชีย09 พฤษภาคม 2561
|<<<12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
รายงานผลการพิจารณา โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Cape Seal สายผาสิงห์เหลียว บ้านตาลเหนือ หมู่ท28 พฤศจิกายน 2559
รายงานผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Cape Seal สายเข้าผาสิงห์เหลียว บ้านตาลเหนือ ห15 พฤศจิกายน 2559
|<<<12

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

|<<<

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2